گردونه ی محمد رضا کرد
محمد رضا کرد (تبلیغ)

فروش زمین کشاورزی با یک حلقه چاه عمق آب دار

فروش زمین کشاورزی با یک حلقه چاه عمق آب دار فروش 20 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز با یک حلقه چاه عمیق دارای 4 اینج آب (که در بهار و پاییز بیشتر ازاین مقدار میشود) دارای سند رسمی منگوله دار .مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار و موتور برق با ترانز 100 توضیح اینکه: 3دونگ از 6 دونگ چاه آب مطل بیشتر ..
محمد رضا کرد (تبلیغ)

فروش علوفه دامی (یونجه .جو.ذرت سیلو.کاه .کولش)

فروش علوفه دامی (یونجه .جو.ذرت سیلو.کاه .کولش) آماد تامین علوفه مورد نیاز گاوداریها و دامپروری ها با مناسب ترین قیمت تامین علوفه بدونه واسطه . مستقیم از کشاورز به مصرف کننده-فروش ذرت-فروش فوری-فروش گاو بیشتر ..

 |